Urban Living Labs

Urban Living Labs

 

Gemeenten zijn hard bezig om hun steden en andere gebieden duurzaam te vernieuwen om klimaatdoelen, zoals ‘Energieneutraal in 2030’, te halen. Vaak selecteren gemeenten hiervoor locaties in een bepaalde buurt of wijk die voor deze vernieuwing in aanmerking komen. Om het te laten slagen is het erg belangrijk dat er bij een grote variatie belanghebbenden een draagvlak voor de duurzame vernieuwingen wordt gecreëerd.

In de afgelopen vijf jaar is steeds meer ervaring opgebouwd met Urban Living Labs om belanghebbenden te betrekken bij de aanpak van duurzame stedelijke vernieuwing.

 

Urban Living Labs hebben als kenmerk dat er duurzame relaties opgebouwd worden tussen belanghebbenden, waarbij grotere maatschappelijke belangen gecombineerd worden met optimalisatie van deelbelangen van specifieke stakeholders. Urban Living Labs zijn het instrument voor het realiseren van maatschappelijke business cases. Urban Living Lab is een flexibele werkmethode gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling. In het AMS Institute worden studenten opgeleid in het werken met deze methode, die nader beschreven is in de publicatie Urban Living labs, a living lab way of working.

 

Stadswende kan gemeenten helpen bij het ontwikkelen van Urban Living Labs, waarmee de duurzame stad dichterbij komt.