Van kennisontwikkeling naar kennisimplementatie 

 

Onder andere in Bodem Breed Forum is Tim Grotenhuis actief betrokken bij discussies over Afbouw Nazorg. In zijn visie gaat het hierbij om het ontwikkelen van 'Eindige Nazorg' van verontreinigde locaties in de stedelijke omgeving, die vaak op een aantrekkelijke locatie in de stad liggen. Natuurlijke microbiologische processen in de bodem kunnen de transitie naar de duurzame stad stimuleren.

 

Stadswende kan innovatieve ideeën inbrengen om met gemeenten nieuwe mogelijkheden te realiseren voor de duurzame herontwikkeling van locaties.