Werkvelden 

 

Combinatie WKO en grondwaterreiniging

 

 

In het project Meer met Bodemenergie (2010-2012) is kennis bijeengebracht over Warmte Koude Opslag (WKO). In dit toepassingsgerichte project is de verbetering van de energieopslag gecombineerd met verbeterde regelgeving en beter begrip van de microbiologie in de ondergrond door Deltares, If-Technology, Bioclear earth en Wageningen Universiteit.

In een meer fundamenteel AIO-onderzoek was Tim Grotenhuis de copromotor van Wijb Sommer en Zhuobiao Ni. Dit onderzoek over de optimalisatie van WKO en de combinatie van WKO met grondwaterreiniging aan Wageningen Universiteit is in 2015 afgerond. Na beide promoties zijn succesvolle pilots over de combinatie WKO en versnelde grondwatersanering uitgevoerd in Utrecht en nabij Kopenhagen in Denemarken.

 

Stadswende kan gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de combinatie van WKO en versnelde grondwaterreiniging, waarmee herontwikkelingsgebieden de transitie naar een meer duurzame stad kunnen versnellen.

gallery/wko vocl plaatje nl 20200221

Warmte Koude Opslag (WKO) & grondwaterreiniging