Over Stadswende

 

Adviesbureau Stadswende is in 2020 opgezet door Tim Grotenhuis. Vanuit Stadswende is hij werkzaam als adviseur op het gebied van duurzame stedelijke vernieuwing.

 

Stadswende heeft als doel bij te dragen aan een groener, duurzamer Nederland door te adviseren bij verduurzamings projecten van overheden. Hierbij is is er vaak een omschakeling nodig, een wending van de huidige ruimtelijke planning, naar een meer duurzaam en meer circulair ontwerp voor gebruik van energie, water en grondstoffen in de stad.

Over Tim Grotenhuis

 

Na een studie scheikundige technologie aan de TU Delft, is hij sinds 1985 werkzaam bij Wageningen Universiteit. Na zijn promotie-onderzoek aan anaerobe waterzuivering bij het Laboratorium van Microcrobiologie, werkt hij sinds 1991 op het gebied van bodem- en sediment-reiniging bij Milieutechnologie van Wageningen Universiteit.

In juni 2023 is hij met vervroegd pensioen gegaan bij Wageningen Universiteit, maar is hij van plan om zijn advieswerk aan gemeentes nog lang voort te zetten.

 

Hij heeft vele projecten opgezet en uitgevoerd in samenwerking met studenten, AIO-onderzoekers voor de EU, NWO en voor bedrijven en overheden. Er wordt vaak op zijn kennis beroep gedaan als specialist op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en reist hiervoor regelmatig de wereld over om kennis te delen.

 

Uit zijn ervaring blijkt, dat de implementatie van nieuwe kennis en nieuwe kansrijke technologie slechts langzaam verloopt.

 

Met Stadswende wil hij samen met voorlopers bij gemeenten en lokale overheden de implementatie van nieuwe technologie versnellen.

Het doel hiervan is om binnen 15 jaar zoveel mogelijk steden concreet te laten delen in de leefbare en duurzame stad.

 

Recente publicaties van Tim zijn te vinden in de link van Google Scholar.