Activiteiten 

 

Pilots in Griftpark Utrecht in BestParc project

Stadswende geeft advies aan de Gemeente Utrecht op het gebied van op de natuur gebaseerde oplossingen ook bekend als Nature Based  Solutions (NBS). Op basis van wetenschappelijk onderzoek in de eerste fase van het BestParc project zijn in 2023 vier pilots ontworpen om te onderzoeken op welke manier het grondwater het beste behandeld kan worden. Met de NBS-aanpak wordt gestreefd naar een betere oplossing tegen lagere kosten dan met de huidige pump & treat benadering voor de beheersing van verontreinigd grondwater op dit voormalige gasfabrieksterrein. (lees verder)

Duurzame stedelijke innovatie

Internationale aandacht voor RemediATES

RemediATES staat voor: ‘Remediation combined with Aquifer Thermal Energy Storage’. RemediATES is de naam waaronder de combinatie van Warmte Koude Opslag (WKO) en grondwater reiniging die internationaal steeds meer bekendheid krijgt. (lees verder)

Ontwikkelen van verontreinigde locaties

In februari 2023 is het tweejarige RAAK Publiek project gestart getiteld 'Ontwikkelen van verontreigde locaties' met Saxion Hogeschool als penvoerder. Het doel van dit project is om stedenbouwkundig ontwerpers, bodemsaneerders, probleembezitters, projectontwikkelaars en Gemeenten bij elkaar te brengen om  een nieuw gebruik te geven aan de vaak verwaarloosde verontreinigde locaties in meestal stedelijk gebied. (lees verder)

Urban Living Lab Volgermeer

Stadswende heeft deze verschillende ontwikkelingen opgenomen in een opdracht voor het Living Lab ‘Volgermeer Landmark as Asset for Circular Economy in Amsterdam’, bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). In april 2021 is hiervan een rapport verschenen. (lees verder)