Activiteiten

 

Urban Living Lab Volgermeer

 

De voormalige stort Volgermeerpolder (Broek in Waterland) is een typisch voorbeeld van de lineaire economie: jarenlang zijn hier afgedankte producten als huishoudelijk afval gestort, tezamen met chemisch afval uit het productieproces van allerlei producten.

Sinds 2011 is deze stort netjes ingepakt en afgedekt met een groeiende veenlaag. Monitoring van het grondwater rondom de voormalige stort laat zien, dat er geen verontreinigingen weglekken uit de Volgermeer.

Het burgercomité van Broek in Waterland is best tevreden met de huidige stand van zaken, echter is er wel de angst dat de voormalige stort (met chemisch afval) uit het collectieve geheugen verdwijnt. Het burgercomité vraagt zich af wat er nog meer gedaan worden met het stilte en recreatiegebied.

De Gemeente Amsterdam werkt hard aan de transitie naar een duurzame stad en heeft in 2019 een aanpak hiervoor beschreven in de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025. Eén van de innovatieve ideeën is om meer houtbouw toe te passen en om dat hout in of om Amsterdam te laten groeien.

Stadswende heeft deze verschillende ontwikkelingen opgenomen in een opdracht voor het Living Lab ‘Volgermeer Landmark as Asset for Circular Economy in Amsterdam’ bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Het rapport hiervan is hier vrij te downloaden. Hier is ook een korte digitale strip beschikbaar van de studenten die het project hebben uitgevoerd.