Duurzame stedelijke innovatie

Activiteiten

 

Internationale aandacht voor RemediATES

RemediATES staat voor: ‘Remediation combined with Aquifer Thermal Energy Storage’. RemediATES is de naam waaronder de combinatie van Warmte Koude Opslag (WKO) en grondwater reiniging die internationaal steeds meer bekendheid krijgt.

 

Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is in 2010 gestart door Tim Grotenhuis bij Milieutechnologie van Wageningen Universiteit (WUR) (zie ook werkvelden). RemediATES is één van de duurzame technologieën die Stadswende onder de aandacht wil brengen, omdat hiermee de transitie naar de duurzame stad versneld kan worden.

 

De kracht van RemediATES  is dat met de productie van duurzame energie tegelijk verontreinigd grondwater gezuiverd kan worden.

 

In 2020 zijn een aantal congressen waar resultaten van de Deense RemediATES pilot Hammerbakken in Birkerød nabij Kopenhagen gepresenteerd zouden worden door COVID-19 helaas uitgesteld. In 2021 zijn nu de congressen in drie verschillende landen (online) gepland waarin Mette Christophersen (Head of Department, Rambøll Denmark) zal spreken over deze pilotstudie.

 

In 2020 zijn wel twee publicaties uitgekomen waarbij de marktkansen voor RemediATES zijn beschreven en een levenscyclus analyse (LCA) studie waarbij RemediATES vergeleken is met een traditionele aanpak van grondwater sanering. Tim Grotenhuis is medeauteur van deze publicaties.