Duurzame stedelijke innovatie

Activiteiten

 

Internationale aandacht voor RemediATES

RemediATES staat voor: ‘Remediation combined with Aquifer Thermal Energy Storage’. RemediATES is de naam waaronder de combinatie van Warmte Koude Opslag (WKO) en grondwater reiniging die internationaal steeds meer bekendheid krijgt.

 

Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is in 2010 gestart door Tim Grotenhuis bij Milieutechnologie van Wageningen Universiteit (WUR) (zie ook werkvelden). RemediATES is één van de duurzame technologieën die Stadswende onder de aandacht wil brengen, omdat hiermee de transitie naar de duurzame stad versneld kan worden.

 

De kracht van RemediATES  is dat met de productie van duurzame energie tegelijk verontreinigd grondwater gezuiverd kan worden.

 

In 2020 zijn twee publicaties uitgekomen waarbij de marktkansen voor RemediATES zijn beschreven en een levenscyclus analyse (LCA) studie waarbij RemediATES vergeleken is met een traditionele aanpak van grondwater sanering. Tim Grotenhuis is medeauteur van deze publicaties.

 

In 2024 wordt een Special Issue getiteld 'Implementation of RemediATES' voorbereid voor het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Water, waarin verschillende aspecten aan bod komen bij de introductie van deze nieuwe technologie waarin grondwater reiniging gecombineerd wordt met de productie van duurzame energie. Meer informatie hierover vind je hier.