Duurzame stedelijke innovatie

Activiteiten

 

Duurzame stedelijke ontwikkeling Amsterdam

 

De Gemeente Amsterdam werkt al een aantal jaar aan een ‘Integrale ontwerpmethode openbare ruimte’ om goed om te kunnen gaan met de transitie naar een duurzame stad. Zo werd op 25 juni 2020 door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam in een Webinar de publicatie Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte gepresenteerd.

In juni, september en december zijn drie online ‘experttafels koppelkansen’ georganiseerd door de Gemeente Amsterdam, waarbij Stadswende een deel van een sessie verzorgde over de combinatie WKO en versnelde grondwater reiniging voor experts op het gebied van kabels en leidingen.