Duurzame stedelijke innovatie

Stadswende adviesbureau 

 

Stadswende geeft advies aan Nederlandse gemeentes op het gebied van stedelijke vernieuwing voor complexe, vaak verontreinigde locaties.  Deze adviezen helpen de stad te verduurzamen en zo klaar te maken voor de toekomst.

 

Gaat uw gemeente een project uitvoeren waarbij u tegen verduurzamings kwesties aanloopt? Wilt u advies inwinnen over hoe u met een dergelijk project problemen uit het verleden omzet naar kansen voor de toekomst?